KOMORNIK SĄDOWY
PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZIELONEJ GÓRZE
Radosław Nowacki


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


1.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KW 43772


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17-03-2014 r.
o godz. 10:00 w: Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału nieruchomości w której skład wchodzi: działka gruntowa nr 426 o pow. 0,08 ha oraz wolnostojący dom mieszkalny, jednorodzinny pow.użytkowej 391,2 m2.
położonej: 66-008 Świdnica, Wilkanowo, ul. Pawia 4 - KW 43772
należącej do dłużników: Jan Zegzuła
Suma oszacowania wynosi 323 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 520,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 336,000 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na
PKO BP S.A. O/Zielona Góra
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681


2.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KW 70336


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17-03-2014 r.
o godz. 10:30 w: Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 55,7 m2, parter ( 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój), do lokalu przynależna piwnica o pow. 4,7 m2.
położonej: 65-215 Zielona Góra, ul. Św. Kingi 7/2 - KW 70336
należącej do dłużniczki: Marta Szwejkowska
Suma oszacowania wynosi 132 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 200,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na
PKO BP S.A. O/Zielona Góra
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681


3.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KW 60192


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17-03-2014 r.
o godz. 11:00 w: Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomoœci gruntowej, niezabudowanej o pow. 0,3 ha, działka nr 149/6, oznaczona RIVa-użytki rolne.
położonej: 66-004 Drzonków - KW 60192
należącej do dłużnika: Klaudiusz Hap.
Suma oszacowania wynosi 134 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 025,000 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 470,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na
PKO BP S.A. O/Zielona Góra
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681


4.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KW 32193


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17-03-2014 r.
o godz. 11:30 w: Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o pow. 108,79 m2, znajdującej się na I piętrze - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i poddaszu ( dwa pokoje ) z przynależną piwnicą i strychem w udziale 2/5.
położonej: 65-018 Zielona Góra, ul. Jednoœci 76/3 - KW 32193
należącej do dłużniczki: Anny Styperek.
Suma oszacowania wynosi 193 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 327,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 377,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na
PKO BP S.A. O/Zielona Góra
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681


5.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KW 85011


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17-03-2014 r.
o godz. 12:00 w: Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 1 100 m2, działka nr 361, zabudowana budynkiem jednorodzinnym, wolnostojšcym o pow. użytkowej domu 116 m2.
położonego: 66-008 Świdnica; Letnica 65 B - KW 85011
należącej do dłużników: Lidia i Leszek Czajkowscy
Suma oszacowania wynosi 398 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 265 433,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 39 815,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na
PKO BP S.A. O/Zielona Góra
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681


6.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KW 88390


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17-03-2014 r.
o godz. 12:15 w: Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej (droga wewnętrzna) o pow. 0,08 ha, nr działki 298/4.
położonej: 65-101 Zielona Góra, ul. Strumykowa - KW 88390
należącej do dłużnika SAN-BUD Nieruchomości sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 28 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 933,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2 840,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na
PKO BP S.A. O/Zielona Góra
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681


7.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - KW 27684


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17-03-2014 r.
o godz. 12:30 w: Budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, pl. Słowiański 2, odbędzie się druga licytacja udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej opisanej działką nr 422, obręb ewidencyjny 34, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o pow. użytkowej 136, 8 m2 (pow. gruntu 433 m2 - użytkowanie wieczyste).
położonej: 65-342 Zielona Góra, ul. Wacława - KW 27684
należącej do dłużniczki: Anny Kosiorowskiej
Suma oszacowania wynosi 180 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 626,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 094,00 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na
PKO BP S.A. O/Zielona Góra
76 1020 5402 0000 0202 0113 0681


POWRÓT